ESP

Quan no utilitzeu l'aigua en un incendi


Hi ha situacions en què no s'ha d'utilitzar aigua per apagar un incendi perquè pot empitjorar la situació o causar perills addicionals. Provocant que la situació empitjori creant riscos addicionals. A Ignifugaciones Barcelona, us expliquem alguns exemples:


Incendis causats per l'electricitat:

L'aigua pot conduir l'electricitat i augmentar el risc d'electrocució. És preferible fer servir extintors d'incendis dissenyats específicament per a incendis elèctrics. Davant de curtcircuits, aparells elèctrics que comencin a cremar, etc. Cal recalcar també la importància de tenir una xarxa elèctrica en bones condicions, mitjançant un manteniment periòdic. Ens estalviarem algun ensurt.


Incendis de Classe D (metalls combustibles):

L'aigua pot reaccionar amb alguns metalls combustibles, com el sodi o el potassi, generant hidrogen inflamable o gasos tòxics. S'utilitzen agents extintors especials, com ara la pols seca o la sorra.


Incendis de greix o oli:

Si intenteu apagar un incendi d'oli o greix amb aigua, l'aigua s'evaporarà ràpidament, creant vapor que pot expandir l'incendi i causar cremades per vapor. Es recomana fer servir un extintor d'incendis de tipus K, dissenyat específicament per a aquest tipus d'incendis, o sufocar el foc amb una tapa metàl·lica resistent o una manta ignífuga.


Incendis de líquids inflamables:

En aquests casos, l'aigua pot dispersar el líquid inflamable, expandint el foc i augmentant-ne l'abast. Es recomana fer servir un extintor d'incendis adequat per a líquids inflamables, com ara un extintor d'escuma o de pols química seca.


Abans d'apagar un incendi amb aigua cal avaluar la situació


En resum, abans d'intentar apagar un incendi amb aigua, és important avaluar el tipus d'incendi i considerar si l'aigua seria efectiva o si podria empitjorar la situació. Sempre és millor seguir les recomanacions de seguretat i fer servir l'equip adequat per extingir el foc de manera segura.


Quan no utilitzeu l'aigua en un incendi


Tornar

WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat